ÇİFT/EŞ TERAPİSİ

Çift terapi, çiftlerin kendi başlarına etkili bir şekilde baş edemedikleri problemleri ve çatışmaları çözmenin bir yoludur. Düşüncelerini ve duygularını tartışmak için uzman bir psikolog eşliğinde gerçekleşir. Amaç, kendilerinin ve eşlerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak, neye ihtiyaç duyup duymadıklarına ve nede değişiklik yapmak isteyip istemediğine karar vermek ve eğer öyleyse, onlara yardımcı olmaktır.

Peki kişiler çift terapisine ne zaman ihtiyaç duyarlar? İnsanlar bir dizi problem için terapi talep edebilirler ve her çiftin farklı olması buradaki kilit noktadır. En yaygın şikayetler arasında iletişim eksikliği, sık ya da sürekli tartışmalar, yerine getirilmemiş duygusal ihtiyaçlar, maddi kaygılar ve çocuklarla ilgili çatışmalar sayılabilir.

Bu problemleri neden pek çok çiftin profesyonel yardım almadan çözdüğü gibi bir soru sormak mümkündür fakat çiftler çoğu zaman problemleri diğer çiftlerinkilerden farklı olduğu için değil, onları çözemedikleri için yardım isterler. Bazen, bunun nedeni hayal kırıklığı yaşatan bir durum olabilirken bazen de çatışmanın altında yatan ve açıkça ifade edilemeyen başka bir konu ya da anlam vardır. Bazı çiftler de ilişkideki bir krizin sonucu olarak, sevgi ve şefkat kaybı ya da aile içinde bir hastalık ya da kayıp gibi travmatik bir olay gibi nedenlerle yardım almaktadırlar.

Bu alandaki uzman psikoloğun görevi, çiftin düşüncelerini ve duygularını ifade ettikten sonra sorunlu alanları belirleyip açıklığa kavuşturmaya yardımcı olacak şekilde dinleyen, profesyonel olarak eğitilmiş, nesnel bir üçüncü taraf olmasıdır. Çoğu psikolog bir değerlendirme ile başlar. Değerlendirmede, psikolog, sorunların ve her iki kişinin onları nasıl gördüklerini, ilişkinin tarihini ve eşlerin bireysel tarihlerini sormaktadır. Bu, psikoloğun daha derin bir anlayış geliştirmesini sağlar. Çoğu psikolog, değerlendirme sonucu çiftle durum hakkındaki izlenimlerini tartışır. Daha sonra çiftin terapiye girip girmeyeceğine ve ne tür bir yaklaşımla devam edileceğine dair tavsiyelerin kabul edilip edilmeyeceğine psikolog ve çift tarafından ortak bir karar verilebilir. Çift terapiye girdikten sonra, psikoloğun sorunları, iletişimde yanlış anlamaları ortadan kaldırmaya çalışan bir aracı olarak hareket edebilir. Ayrıca, çiftin sorunlu durumlarla başa çıkması için alternatif yollar düşünmelerine yardımcı yorumlaması, çiftin duygu ve davranışlarında değişikliğe izin veren yeni bir bakış açısı sunabilir.
Danışmanlık Evlilik Oryantasyonu
Aldatma ve Kıskançlık
Boşanma Oryantasyonu ve Evlilik Krizleri
Aile İçi Şiddet
Yıkıcı Çevre ve Kültür ile İlişkili Sorunlar
Travmatik Yaşam Olayları
Ebeveyn Danışmanlığı
Stres Yaratan Değişimler
Bağlanma Sorunları

Bireysel Terapi Nedir?
Bireysel terapi, kişilere destekleyici ve çözüm odaklı psikolojik yardım hizmetidir. Terapi sürecinde terapist, danışandan aldığı gelişimsel ve yaşantısal öykü sonrasında danışanın baş etme mekanizmalarını aşan konular hakkında danışanın iç görüsünü arttırmayı, problem çözme becerilerini kuvvetlendirmeyi, sebep-sonuç ilişkisi kurabilmesini ve terapiye getirdiği sorunun sağaltılmasını hedefler. Günümüzde bireysel psikoterapiye duyulan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Kişilerin baş etme mekanizmalarını aşan bir sorun yaşamayı beklemeden bu sürece başlamaları, hayatlarının her evresindeki değişimlere karşı hazırlıklı olmalarını, olaylara ve insanlara karşı farklı bakış açılarından bakabilmelerini sağlar.

Evlilik çatışması insan yaşamındaki problemlerin en rahatsız edici olanlarından biridir. Her evlilikte bazı problemler yaşanır ancak kimi zaman problemler çiftlerin derin bir hayal kırıklığı yaşamasına ve evliliğin devamını sorgulamaya kadar varabilir. Oysa bu olumsuz gidişi durdurmak mümkündür. Çiftler bunu bazen kendi çabalarıyla, problem çözme becerileri geliştirerek başarabilseler de çoğu zaman profesyonel bir yardım gerekmekte ve evlilik terapisine ihtiyaç doğmaktadır.

Hangi noktada terapiste başvurmak gerekir?
Hiçbir evlilik mükemmel değildir. Hemen her çift evliliği boyunca zaman zaman yardıma ihtiyaç duyabilir. Evlilik terapisi almak için mutlaka sıkıntılı bir evlilik içinde olmak da gerekmez. Bizim ülkemizde henüz pek alışılmış değildir ama yurt dışında evlilikleri sağlam olan bir çok çift ilişkilerini daha da geliştirmek ya da çıkabilecek sorunları önlemek amacıyla evlilik danışmanlığı almakta ya da ilişki geliştirme programlarına katılmaktadır.

Çatışmalı evlilikler çoğu insanın evlilik yaşamındaki iniş çıkışlardan farklı bir durum arz eder. Sorunlu evliliklerde ilişkideki hayal kırıklığı öyle bir gelip bir gitmez, ara sıra hissedilen bir duygu değil süreğendir ve kişiler evliliklerinden derin bir tatminsizlik duyarlar. Bu tür evliliklerde sık ve giderek şiddeti artan kavgalar yaşanır. Kavgalar çözüme götürmez, sadece tükenmişlik hissi yaratır. Ama sorunlu evliliklerdeki ilişki her zaman kavgalı değildir. Bazı evliliklerde kavga yoktur ancak ilişki kaliteli değildir, eşler birbirlerinden tamamen kopukturlar; birbirleri için bir şeyler yapmayı ve iletişimi tamamen keserler, bu durumda evlilik yaşamında işler daha da kötüye gitmeye başlar.

Çözüme kavuşmayan sık tartışmalar, olumlu duyguların kaybı, arkadaşlık, seks ve canlılığın azalması evliliğin sorunlu olduğunun işaretleridir. Önemsememe, içe çekilme, şiddet ve bağlantının tümüyle kopuk olması söz konusuysa eğer evliliğin büyük bir problem içinde olduğunu ve boşanma riskinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Evlilik çatışmasından söz etmek için resmi olarak evli olmak şart değildir. Uzun dönemli ciddi ilişkilerde de bu tür problemlerle evlilik terapisine ihtiyaç duyulabilir.

Rezervasyon yaptırın

Ücretsiz danışmanlık alın

Bizi Arayın 0506 0905536
WhatsApp chat
Melek Sarıçiçek