Hakkımızda

MELEK SARIÇİÇEK
Almanya’da tamamlamış olduğu eğitimin ardından İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde yarı burslu olarak mezun olmuştur.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını tamamlayarak Klinik Psikoloji Uzmanlığını edinmiştir.

Bitirme tezini, Akıllı Telefon Bağımlılığının Bağlanma Biçimleri ile İlişkisi Tunceli ili örneği üzerine yapmıştır.

Uygulamalarında Bilişsel Davranışcı, ŞemaTerapi ve Çözüm Odaklı EMDR ve Bütüncül Aile Terapisi yaklaşımlarını temel alarak Ekletik Terapi teknikleriyle seanslarını sürdürmektedir.

EĞİTİMLERİ:

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi: Prof. Dr. Hakan Türkçapar

Bilişsel Davranışçı Terapi ve Supervizyon Eğitimi: Üsküdar Üniversitesi

EMDR 1.Düzey EMDR 2.Düzey Eğitimi: Davranış Bilimleri Enstitüsü

Şema Terapi Eğitimi ve Supervizyon: Alp Karaosmanoğlu

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Nevin Dölek

Aile Danışmanlığı (450saat) MEB onaylı Sertifikası Marmara Üniversitesi

Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifikası Aydın Üniversitesi

Uluslararası Terapotik Kartlar Eğitimi ESPCT

Psikoanalitik Psikoterapi Eğitim ve supervizyon CİSED (Prof.Dr. Cengiz Güleç, Prof. Dr.Vamık Volkan, Dr. Cem Keçe) devam etmektedir.

EMDR Derneği Üyesidir.

İLGİ ALANLARI: Depresyon Takıntılar (obsesif kompulsif bozukluk) Öfke kontrolü, kayıp ve yas,Travma, Anksiyete bozuklukları, Fobiler, Travma sonrası stres bozukluğu, Çift ve eşlerle ilgili iletişim ve çatışma sorunları, Evebeyn ve çocuklarla ilgili iletişim ve çatışma sorunlarına yönelik terapi yapmaktadır.

MESLEKİ DENEYİMİ: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, NP Beyin Hastanesi, İstanbul Bakırköy Adliyesi, Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Zibeç Rehabilitasyasyon Merkezinde yapmış olduğu stajlarla mesleki deneyim kazanmıştır. Ataköy Anadolu Lisesinde yaptığı rehber öğretmenlik stajıyla da ergenler üzerinde deneyim kazandığı çalışmalara yönelmiştir. Çeşitli Danışmanlık merkezlerinde çalışmalarını sürdürdü. Halen Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışma bölümünde ve özel bir danışmanlık merkezinde çalışmalarını sürdürmektedir. Alanındaki çalışmalara yönelik sertifikasyon eğitim, supervizyon çalışmaları ve workshop çalışmaları devam etmektedir.

WhatsApp chat
Melek Sarıçiçek