EVLİLİK ve AİLE TERAPİSİ

Evlilik ve Aile Terapisi (EAT), tüm aile üyelerinin davranışlarını ele alan bir psikoterapi şeklidir ve bu davranışlar sadece bireysel aile üyelerini değil, aile üyeleri ve aile birimi arasındaki ilişkileri de etkilemektedir. Bu nedenle, terapi genellikle bireysel terapi için harcanan zaman ile çift terapiye, aile terapisine veya gerektiğinde her ikisine harcanan zaman arasında bölünür. EAT ayrıca aile terapisi, evlilik danışmanlığı veya aile danışmanlığı olarak da anılabilir.

Evlilik ve Aile Terapisi kapsamında yer alan fiziksel ve psikolojik problemler arasında evlilik ve çift çatışması, ebeveyn ve çocuk çatışması, alkol ve uyuşturucu kullanımı, cinsel işlev bozukluğu, üzüntü, sıkıntı, yeme bozuklukları ve kilo sorunları, çocukların davranış sorunları ve yaşlı bakımı ile ilgili sorunlar yer almaktadır. Bir ebeveynin veya büyük ebeveynlerin alzhemier(bunama) gibi durumlarıyla başa çıkmakta bu alana girmektedir. Bu alanda uzmanlaşmış bir psikolog ayrıca bir aile üyesinin depresyon, anksiyete veya şizofreni gibi zihinsel sağlık sorunları ve bu sorunların ailenin geri kalanı üzerindeki etkileriyle de çalışır.

Evlilik danışmanlığında, terapist, eşlerle ortak bir görüşmeyle başlayacak ve daha sonra her bireyle biraz zaman geçirecektir. Aile terapisinde, terapist tüm aile ile görüşerek başlayacak ve ardından uygunsa bireysel aile bireyleriyle ayrı ayrı toplanacaktır. İlk oturum genellikle bilgi toplamak içindir, bu nedenle psikolog, sizi terapiye getiren, ilgili herkesin düşüncelerini alan ve çift/aile dinamiklerini gözlemleyen problem hakkında bilgi edinebilir. Aynı zamanda, psikoloğun rolünü ve yetkinliğini, tedavinin hedeflerini ve oturumların içinde ve dışında hangi gözlem ve oturumlara katılacağı gibi oturumlarda gözlemlenmesi gereken herhangi bir “kural” ın en açık şekilde anlaşılabilmesi gerekir. Eşler veya aile üyeleri ve terapist arasında paylaşılan her türlü bilgi zamanla, çatışmalara sebep olan, belirli zorlukları tanımlayan ve sorunları etkin bir şekilde çözmenin yollarını araştıran bireysel aile rollerini ve davranışlarını bulmanıza yardımcı olacaktır. Aile-Çift terapisinde amaç; aileyi oluşturan bireylere iletişim becerisi kazandırmak, krizlerin ve geçiş dönemlerinin sağlıklı bir şekilde atlatılmasını sağlamak, çiftlere ve ailenin tüm üyelerine problem çözme konusunda destek olmak, aile içi sınırların ve rollerin dengeli bir biçimde belirlenmesine yardımcı olmak ve bireylerin doğal değişim süreçlerine karşı hazırlıklı ve bilgili olmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda terapiye başvuran her çift ve aile, hem birlikte hem de bireysel olarak yansız ve yargılamadan nesnel ve profesyonel bir tutumla değerlendirilir.

Rezervasyon yaptırın

Ücretsiz danışmanlık alın

Bizi Arayın 0506 0905536
WhatsApp chat
Melek Sarıçiçek